Slaan oor na inhoud

Oor Afrika, Afrikane en Afrikaners

April 27, 2007

Ek sit nou-al lank en wik of weeg of ek hierdie inskrywing moet doen of nie. Soos julle al agtergekom het, gaan hierdie blog hoofsaaklik oor my ervaringe in Korea. Maar na onlangse debatte op ander blogs en in omgang met my eie denke, het ek besluit om tog my mond uit te spoel. Ek is nie ‘n knaap vir laaaang inskrywings nie, maar hierdie sal van my (min) lang inskrywings wees. Dis eintlik toevallig dat hierdie inskrywing op Vryheidsdag geskied, maar in nabetragting miskien simbolies. Daar moet effe van ‘n teenwig wees vir die politieke propaganda wat vandag Suid-Afrikaners sal peper.

Van meet af, wil ek die volgende duidelik maak: My diepste wens is vir ‘n Suid-Afrika waar ras, of enige ander vorm van etnisiteit, nie determinerend is nie. Meer as dit, wens ek vir ‘n SA waar alle kulturele groepe in vrede en voorspoed saamleef. Ek wens verder dat SA ‘n vooruitstrewende land moet wees wat met trots sy plek in die wereldgemeenskap kan inneem. Ek wens vir beleidsrigtings wat alle Suid-Afrikaanse burgers bevoordeel. En ek wens vir ‘n land waar uitnemendheid (excellence ) die wagwoord en strewe is. My standpunte spruit dus vanuit hierdie perspektief. Ek spreek kwessies aan wat hierdie wense van my belemmer.

Eerstens, die kwessie van regstellende aksie (AA) en swart tokyo sexwale ekonomiese bemagtiging (SEB). Behoort wanbalanse uit die verlede reggestel te word? Ja! Behoort hierdie wanbalanse op so ‘n manier reggestel te word dat dit die land en al sy burgers benadeel? Nee! En dis juis my probleem met AA. Eerstens, die manier hoe dit toegepas word, negeer konsepte soos effektiwiteit en bevoegdheid. In die meerderheid gevalle (daar is altyd uitsonderings) gaan dit hier oor die kleur van jou vel en nie veel meer nie. Tweedens, en meer as net dit, gaan dit baie keer oor jou politieke affiliasie. Baie Afrikane in SA word ook benadeel omdat hulle nie ANC-lede is nie. Gaan kyk maar na jou groot besighede, SEB-deals en staatsinstellings: Die Afrikane wat die hoogste poste beklee en die meeste voordeel trek, is ANC-lede. Ek hoor nou al daardie ge-ykte refrein maar die NP en die Broederbond het presies dieselfde gedoen. So is ons nie veronderstel om juis die foute van die verlede te probeer regstel nie? Veral die onbevoegdheid binne die staatsdiens benadeel AL die inwoners in SA en lei tot oneffektiewe bestuur en agterguitgang. Ek gaan nie julle tyd mors met voorbeelde nie en vertrou dat julle self elke dag die koerante lees.

Centurion1500CrossesAs mens slegs misdaad as voorbeeld neem, is die resultate duidelik van ‘n land wat sit met ‘n onbevoegde polisiediens en regstelsel. Wanneer mens eers in die buiteland woon, kom mens regtig agter hoe abnormaal die vlakke van geweldsmisdaad in SA is. (Onlangs was daar ‘n artikel in die Korea Times wat gegaan het oor misdaad in Korea. Ek haal direk aan: In 2006 alone there were as many as 6 armed bank robberies in South Korea )! Die probleem is dat baie Suid-Afrikaners hierdie abnormaliteit al begin aanvaar het en daarmee saamleef. “Kom ons sit maar nog ‘n elektriese heining op en nog armed response” ens. Nou die dag het hulle ‘n program op CNN en hulle vra hoe de hel gewone Irakese met hulle daaglikse lewe aangaan in Baghdad? Maar hulle gaan aan, want hulle moet maar en hulle raak gewoond daaraan. En dis die groot gevaar: die gewoond-raak-daaraan. Die absolute aanvaarding “dat dit maar is soos dit is”. Ons het die tweede hoogste moordsyfer op die aardbol, die hoogste aanrandingsyfer en die hoogste verkragtingsyfer. Hel, hoe moet ek trots wees op SA? Daar is baie redes en verklarings vir misdaad, maar my vinger wys na die regering, want hulle het die mag om op te tree deur 1) te sorg dat slegs bevoegde mense binne veiligheidsdienste aangestel te word en so 2) hulle sosiale kontrak met die bevolking na te kom.

Moet asseblief nie met die Nqakula-argument kom wat lui dat dit hoofsaaklik blankes is wat kla oor misdaad en dat dit weens hulle “rassistiese” vrese is. Dis juis ‘n rassistiese argument. Daarmee impliseer jy dat Afrikane (wat selfs nog meer deur misdaad geraak word!) okay is daarmee en dit aanvaar = hulle standaarde van menswees is laer as blankes s’n! Gaan lees ook gerus die opinies van meningsvormers soos Andre P Brink, Breyten Breytenbach, JM Coetzee en Rian Malan oor misdaad in Suid-Afrika.

Aansluitend by misdaad, is daar die wanbestuurde kwessie van onwettige immigrante. Die amptelike syfers skiet ver te kort, maar dit wissel van 3-5 miljoen onwettige immigrante in SA. Wie maak dit die meeste seer? Swart burgers van SA, natuurlik. So word werkloosheid onder SA Afrikane slegs meer opgestoot. En natuurlik wil ek nie eers dink wat hierdie onwettige immigrante doen om ons misdaadsyfers so op te stoot nie. Weer wys my vinger na die regering. Onbevoegdheid by ons grensposte en in ons intelligensie-dienste dra geweldig by tot hierdie stand van sake. Ook ons buitelandse beleid. Ons gooi ons grense oop en se ons sal vir al die vlugtelinge sorg? Ons regering besef nie dat ons glad nie die kapasiteit het nie – groter druk op behuising, maatskaplike dienste ens.

Ons buitelandse beleid….ai! Ons is veronderstel om die morele mag in Afrika te wees, maar kan skaars ons mond oor Mugabe oopmaak. Is dit bloot omdat Mugabe swart is en ‘n struggle brother is? Heel moontlik. Ons kry tydelike sitplek op die VN veiligheidsraad en wat doen ons? Bly tjoepstil oor menseregte-vergrepe in Zim. Verder stem SA teen ‘n resolusie wat die brutale militere regime in Myanmar veroordeel? Sorry, ek verstaan nie. Ons staan vir menseregte, maar weier om state te veroordeel wat dit glad nie erken nie. Gaan kyk wat se Moeletsi Mbeki oor die Zim beleid en regstellende aksie:

www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=nw20070419173153165C195200

Mbeki se buitelandse beleid is geweldig gefokus op Afrika, juis omdat hy wil onthou word as die Afrika-staatsman. Die Afrika Rennaissance, AU ens. Ongelukkig baat dit nie SA veel nie. Die volgende beeld ook Mbeki se onrealistiese Afrika-ideale baie goed uit.

13-apr07x

Thabo Mbeki is ‘n slim man. Waarom volhard hy om onbevoegde ministers in sy kabinet te akkommodeer en om onbevoegde persone in senior posisies aan te stel? Die antwoord is gesetel in die harde politieke werklikheid: hy heg meer waarde aan lojaliteit as bevoegdheid . En so ‘n sienswyse is op die langeduur baie afbrekend. Want dis juis op hierdie manier wat jy die party (ANC) en jou eie mag se belange bo die van die land stel. Die NP het dieselfde gedoen – dit was nie toe reg nie en ook nie nou nie. Hier wil ek openlik ook voorspel dat Mbeki homself as President van die ANC gaan beskikbaar stel en ook sal verkies word. So gaan jy ‘n situasie kry waar Mbeki steeds mag het en die President van die land kan beheer.

155573In SA het apartheid die een woordjie geword wat baie euwels kan verskoon en toesmeer – ‘n onsterflike bogeyman . Dis net net baie maklik nie, maar baie gerieflik om al die euwels van die samelewing aan apartheid toe te dig. Kom laat ons nou nie doekies omdraai nie – die wyse waarop die apartheidsbeleid in SA implementeer is, was destruktief en spesifiek kleinlike apartheid het mense van hul menswaardigheid gestroop. Om egter alles wat fout is en wat fout gaan met SA aan apartheid toe te dig, getuig van naiewiteit en gebrekkige analise. My grootste probleem met hierdie houding is egter die blote feit dat om apartheid te blameer, ons niks verder aan oplossings bring vir die huidige en die toekoms nie. Of hedendaagse probleme nou veroorsaak is deur apartheid, kommunisme of die pous self; die wete/kennis van wie die blaam dra, help nie ons om oplossings te vind nie. Sonder om apartheid enigsins te regverdig, moet mens ook bietjie perspektief behou binne die Afrika-konteks. Gaan bestudeer die geskiedenis van Afrika (soos ek het) en jy sal objektief sien dat dit van die mindere euwels is wat al op hierdie wrede kontinent gepleeg is. Apartheid was egter blanke onderdrukking van Afrikane en daarom as baie erger beskou as. Dis hierdie hierdie weird dubbelstandaard wat dink dis nie so erg as Afrikane mekaar onderdruk of uitmoor nie en in wese ‘n rassistiese beskouing wat aanvoer dat Afrikane se regte en lewens kosbaarder is, wanneer die onderdrukkers blank is.

Hier wil ek sommer iets breer oor Afrika noem. Die hele Afrika gebruik4 kolonialisme as ‘n sondebok, nes sommige Afrikane in SA die heeltyd die apartheid-sondebok uit die hoed ruk. Hierdie slagoffer-mentaliteit (“ons omstandighede bepaal wie ons is”) is vir my banaal en in totaliteit teen-produktief. Sit Japan nou nog en kerm oor Nagasaki en Hiroshima? Sit Korea nou nog en teem oor die vernederende Japanese besetting van 1910-45 of die vernietigende burgeroorlog daarna? Miskien is dit dus meer as toevallig dat Ghana se ekonomie groter en ryker was as die van (Suid) Korea tydens Ghanese onafhanklikheid in 1957. Meeste Afrika-lande is nou reeds omtrent 50 jaar onafhanklik en wat het hulle om daarvoor te wys? Vergelyk ook Maleisie, wat ook nou maar “net” 50 jaar onafhanklik is. Hel, mense, het julle gesien hoe Duitsland en Frankryk na die 2de Wereldoorlog gelyk het? Ek het bitter min simpatie met Afrika se agterlikheid. Maak nie saak hoeveel empatiese versiersuiker jy oor Afrika strooi nie, die vratte slaan onooglik deur. Ek ken ook al die vele neo-kolonialistiese argumente, maar hulle bied geen antwoorde nie; inteendeel, slegs blaam. In die verband: State (net soos mense) kan slegs volhoubaar uitgebuit word as hulle dit self toelaat. Afrika het in wese ‘n sekere mentaliteit wat moet verander, alvorens ‘n werklike rennaissance kan plaasvind. Daardie mentaliteit is die mentaliteit van middelmatigheid , gepaardgaande met die kritiese afwesigheid van ‘n wil om te strewe na uitnemendheid.

466026987 835bd27bb7 mEn laastens oor die veelbesproke onderwerp van die Afrikaner. Daar is soveel opinies en strominge en gedagtes, dat ek op hierdie punt kwalik voel ek kan regtig enigiets nuuts bydra tot die debat. Sommiges het uit Afrikanerskap bedank, andere voel hulself nie tuis met die definisie van Afrikaner nie. Party praat van “Boere” en ander verafsku die term, party dra die ou vlag, andere omhels die nuwe vlag ens. ens. En so vergestalt die eeu-oue probleem van die Afrikaner – die gebrek aan eenheid. Ons is ‘n volk van dwarstrekkers, voortrekkers en hensoppers. Wat bydra tot hierdie verdeeldheid en waarmee die ANC propaganda-masjien baie goed geslaag het, is om die Afrikaner te stroop van trots en van sy geskiedenis. Die gevolg is baie Afrikaners wat met ‘n swaar boggel skuld rondloop en daagliks boetedoen oor die voorvaders se sonde. As dit van die ANC afhang, sal ons bieg, bieg en nogmaals bieg. Ek glo dat die ANC as sulks nie van die Afrikaner hou nie en uit hulle pad gaan om die Afrikaner en sy geskiedenis verdag te maak (Let wel nie noodwendig vernietig nie). Al het Mbeki al in die verlede lippediens gelewer oor die Afrikaner, is dit lee woorde. Die Afrikaner is vir die ANC ‘n necessary evil. Ek dink hulle droom daarvan om soos Mugabe te maak met spesifiek die Afrikaners in SA, maar weet dat dit nie haalbaar is nie (plaasmoorde help darem so bietjie). Tog werk hulle propaganda stadig en subtiel mee. Skryf die Afrikaner uit die geskiedenis, beperk die openbare gebruik van die taal, neem sy dorpsname en nalatenskap weg. En die ANC hoop dat met die tyd die Afrikaner bloot sag sal heengaan. Elke nuwe Afrikaner-emigrant wat SA verlaat, elke Afrikaner wat uit die staatsdiens padgee, is vir die ANC ‘n triomf.

Ek weet hierdie is harde woorde en sal vir sommige (sensitiewes) as selfs ekstreem voorkom, maar klim uit die ivoortorings grondvlak toe en begin kyk wat om jou aangaan. Wil die Afrikaner vandag, soos die ou apartheidleiers, aan hulle kinders en kleinkinders verduidelik jammer, maar ons het nie geweet nie. Swak verskoning, probeer weer.

Dis ‘n ou ge-ykte gesegde dat die oorwinnaars die geskiedenis skryf, 60992908 f3dedde3db m maar bly tog so waar. Ons het verskillende kulture in hierdie land, maar net een geskiedenis en dit is die ANC-weergawe. Die ongenuanseerdheid, gebrekkige analise en subjektiwiteit waarmee die geskiedenis uitgebeeld word is betreurenswaardig. Maar, moet ek hier byvoeg, dis ‘n internasionale en geskiedkundige tendens dat die oorwinaars baie deterministies te werk gaan. Die oorwinaars verkies om met absolutes te werk: 100% evil vs 100% good. Op hierdie gebied is die Amerikaners en Bush sekerlik die meesters. Maar dit loop regdeur die geskiedenis en dis hoe propaganda nou maar eenmaal werk – skets jou vyand as Satan self en gebruik dan enige taktiek om hom te verwyder. Ek kan aan talle voorbeelde in die geskiedenis dink: Bush met Saddam, die Russe met Napoleon, Stalin met die Nazi’s, die Nazi’s met die Jode, Tutsi’s met die Hutu’s (en vice versa), Mugabe met die blanke boere ens.

Vandag wil die nuwe regime ons wysmaak dat die Afrikaner net sleg was en die “vryheidsvegters” net goed. Hulle hou byvoorbeeld nie daarvan om oor die ANC se menseregte-vergrepe te praat nie of dit enigsins te noem nie. Voorbeelde sluit in die berugte Quattro-kamp, die bloedige optrede in die Oos-Kaap teen Azapo-ondersteuners, die gevegte met Inkatha ens. En, by the way, wie dink julle het destyds gesorg dat Steve Biko (ongetwyfeld een van die grootste leiers wat SA nog opgelewer het) in die Veiligeidspolisie se kloue beland? Wie het die meeste gebaat? Die ANC, wie se magsbasis as verteenwoordigende vryheidsbeweging op daardie stadium besig was om te kwyn weens Biko en die Swartbewussynsbeweging se groeiende gewildheid.

Al wat ek bepleit is BALANS as jy oor die geskiedenis redeneer. Sommiges is meer boos ja en ander minder boos, maar moenie etikette van die ultimate evil en die ultimate good begin uitdeel nie. Vir die ANC tel dit natuurlik politieke punte om die Afrikaner geskiedkundig deterministies as boos te skets.

Ek is nie negatief nie. Ek glo ook die term negatief word so maklik rondgegooi, veral as jy krities staan teenoor die manier wat die SA regering die land bestuur. Dit raak ook ‘n tipe van ‘n blanko-manier om geldige en ingeligte kritiek bloot onder die mat in te vee, as synde “blote negatiwiteit”. Dis ook een van die huidige regering se gunsteling metodes van kritiek-ontduiking.

Ek is lief vir Suid-Afrika. Ek gee nie om wie SA regeer nie, solank dit net ordentlik gedoen word. Doen weg met diskriminasie, bring die geweldsvlakke af na normaliteit, gee aan elke kultuur sy eie plekkie in die son en streef na uitnemendheid ipv middelmatigheid. Doen weg met kunsmatighede, niksseggende “transformasie”-simboliek en doellose politieke vensterversierings. Plaas die fokus op die werklike probleme wat Suid-Afrika kniehalter. Bied aan alle Suid-Afrikaners ‘n gevoel van veiligheid, gestroop van die verterende vrees-psigose. Dan sal ek weer met reg kan se: Ek is trots Suid-Afrikaans.

BiB

57 Kommentaar leave one →
 1. lanab permalink
  April 27, 2007 2:15 nm

  geniet jou dag verder en jou naweek

  troedels
  lana

 2. April 28, 2007 8:45 nm

  Boer…

  Verlang jy na Suid Afrika….?

 3. April 29, 2007 8:59 nm

  Kan jy ‘n bietjie uitbrei oor wat jy daar suggereer oor hoe Steve Biko in die veiligheidsmagte se hande beland het?

 4. April 30, 2007 6:11 vm

  Hi daar Boertjie!

  Ek gee my glad nie uit as kenner van politiek nie, so my kommentaar vandag sal baie beperk wees!!

  Nietemin, dit maak nie vir my saak wat wie van my land sê nie … ek bly trots Suid-Afrikaans!

  Uitstekende post en stunning foto’s!!! Hoop jy het ‘n lekker daggie!

  xx R xx

 5. April 30, 2007 12:25 nm

  Alleman, al wat ek se is dat die ANC vandag Steve Biko herdenk as een van die groot vryheidleiers (wat hy wel was!), maar destyds hom hand-en-tand beveg het. Die Swartbewussynsbeweging se siening van “education before liberation” was vir die ANC ‘n steen des aanstoots. Dus sal dit my nie verbaas nie as die ANC “gesorg” het dat Biko gevang word deur vir die VP ‘n anonieme leidraad te gee. Terloops, Biko se dood is een van die onnoselste dinge wat die vorige regime kon aanvang. Nie net het dit die ANC se mag versterk nie, maar ook een van die belowendste leiers wat hierdie land opgelewer het, weggeneem.

 6. April 30, 2007 1:42 nm

  Uitnemendheid. Dis my wens vir Suid-Afrika ook.

 7. April 30, 2007 4:46 nm

  idiwidi…

  pasop vir daardie “hate”… in “uitnemendheid”

 8. Mei 1, 2007 3:43 vm

  Ek dink ek passop eerder vir enige iemand wat actually die woord ‘hate’ in uitnemendheid kan raaksien.

 9. Mary Jane permalink
  Mei 1, 2007 11:16 vm

  Howzit Boer in ballingskap
  UITEINDELIK jou website kom uitchek! SUPERCOOL!!!! Sal later al jou comments lees. Ek wil net sê, in my opinie is SA nog laaaaank nie op die kalm waters wat almal hoop hy is nie. Maar nou ja,dit weet almal seker. In my opinie raak nasionalisme – na alle kante toe – net sterker en sterker!
  Maar nou ja, laat dit juig en blywees!
  By the way, dis nou deesdae die petunias, nie meer die proteas nie….
  groetnis kallie
  m-l

 10. Mei 1, 2007 11:23 vm

  Ek’s seker maar bietjie stadig vandag, maar verstaan nie die verwysing na “hate” en die korrelasie met “uitnemendheid” nie….?

  Mary Jane, dankie vir die besoek! Loer gerus weer in!

 11. Mei 1, 2007 11:27 vm

  idiwidi…

  klink of jy klaar gekraam het…?

  (Jer 30:6) Vra tog, en kyk of ‘n manspersoon baar? Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander?

 12. Mei 1, 2007 11:59 vm

  boer…

  dit verwys eintlik na die woord ‘hate’ in apartheid…

  iets wat die afrikaner gedink het hy “goed” bedoel het …. maar uiteindelik in “haat” ontaard het.

  Dis soos ‘n twee snydende swaard want na beide kante het apartheid in “aparthate”… verander… en pluk ons vandag die wrange vrugte van ons ‘godloosheid’… en ons “selfgesentreerheid” …

  boere in ballingskap is die resultaat van ‘n eens goedbedoelde maar inherent goddolose apartheid….

  Genadiglik het God ‘n plan ook met die “hate”…
  wat ons toenemend sal waarneem nader aan die einde van “tyd”..

  Solank as die “volkere” van hierdie Global Village (en dit sluit die Afrikaner volk in) nie terugkeer na die God van die Bybel nie…(moenie kerk en Bybel vermeng nie) sal uitnemenheid in uitnemend”hate” die eindresultaat wees…. ongeag hoe goed die bedoeling daarvan ookal mag wees….?

  (Jos 23:14) En kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar julle moet erken met jul hele hart en met jul hele siel dat nie een woord van al die goeie woorde wat die HERE julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie; alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie.

  (Jos 23:15) Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het wat die HERE julle God oor julle gespreek het, so sal die HERE oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat Hy julle verdelg het uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het.

  (Jos 23:16) As julle die verbond van die HERE julle God wat Hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van die HERE teen julle ontvlam, en julle sal gou omkom uit die goeie land wat Hy aan julle gegee het.

  Vandag sit ons (en ook die ander volkere) met die regerings wat hulle verdien… omdat God die Een is wat konings ( regerings) aanstel… wie Hy wil..

  (Dan 5:21) En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos dié van die diere geword, en hy het saam met die wilde-esels gewoon; hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam natgemaak totdat hy erken het dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie Hy wil.

  Genadiglik is die einde in sig…

  Moet asb nie die studie oor die einde van tyd ligtelik opneem nie… want

  “Tyd Het ‘n Einde” … ook vir die Afrikaner

  (Openb 10:5) En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef,

  (Openb 10:6) en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie;

  (Openb 10:7) maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

 13. Mei 2, 2007 8:29 vm

  jy laat ‘n mens met baie stof tot nadenke. hierdie is ‘n baie goeie post.

  waar kry ‘n mens die opinies van “Andre P Brink, Breyten Breytenbach, JM Coetzee en Rian Malan oor misdaad in Suid-Afrika.” ? sal dit nogal graag te sien wil kry.

  ek herhaal graag wat ek op idiwidi se blog kwytgeraak het. een massiewe “fok jou” (verskoon my frans) vir politiese korrektheid en ‘n middelvinger vir verkramptheid is wat hierdie land kort. dis tyd dat ons REGTIG kleurblind raak.

 14. Mei 2, 2007 9:24 vm

  OK …. so weereens het die profeet Johannes_11 my verloor!!! Is dit Johannes die tweede, of Johannes die elfde??? Whatever …!

  Johan Swarts … Rian Malan het ‘n uitstekende artikel in die De Kat van hierdie kwartaal geplaas, kontak my op my blog as ek vir jou ‘n afskrif van faks! (woestynsand.wordpress.com)

  Groete
  René

  PS. Boertjie, ek hoop jy voel al gesonder jong!

 15. Mei 2, 2007 10:46 vm

  Great stuff!! 🙂

 16. Mei 2, 2007 10:52 vm

  Rene…

  Dis eintlik johannes coetzee… en dink nie ek het jou al ooit “gehad” nie… so ek dink nie ek kon jou “verloor” het nie… tensy jy gedink het jy my “gehad” het….? Whatever…?(dis ‘n nuwe naam… haha) Ek haat eintlik skuilname…!

  Die naam johannes_11 het ek van “paltalk”(‘n chatroom) ge-erf… sommige mense noem my Lasarus… verwysende na die verhaal in Johannes 11 van die Bybel…? Noem my maar wat jy wil solank jy http://www.timehasanend.org lees.

  Ek is ook geen teoloog … en het ook geen teologiese agtergrond nie… Ek is net lief vir Bybel lees… en lief vir Jesus… wat beslis binnekort gaan terugkom…! Alles in die Skrif dui daarop… en omdat ek wou sekermaak en word nie mislei nie… het ek begin soek op die internet na mense wat met Family Radio saam stem…! Want hulle verkondig hierdie boodskap tans wereldwyd…! Veral via radio… hulle saai ook hier in Suid Afrika uit op AM 1197khz in die aande …! Jy kan gerus kyk of jy hulle kan opvang as jy in Suid Afrika woon…?

  Hulle maak hulle studies gratis beskikbaar …. en kan bestel word by http://www.familyradio.com … hulle stuur dit gratis …. waar jy ookal in die wereld woon… Amazing … veral as ons sien hoe daar met die Evangelie handelgedryf word….!

  Hoop dit gee duidelikheid oor die naam… johannes_11

 17. Mei 2, 2007 12:28 nm

  johan..S

  jou korrekte frans…
  klink so vêrlangs na …
  minder korrekte afrikaans
  baie van ons wil dit nou maar eenmaal nie aanvaar
  dat ons almal afkomstig is van een Adam
  en toe daarna almal weer uit een Ark
  en nog minder wil ons dit aanvaar…
  in goeie afrikaans dat
  sommige van ons binnekort …
  in die Hemel wees gespaar
  en sommige van ons in die Hel sal vergaar

  (Mar 9:48) waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

 18. Mei 2, 2007 1:20 nm

  Dankie vir die comments.

  Johan S, hierdie was Rian Malan se artikel in 2006 in die VK se Spectator (jammer vir die ou-formaat links – eks’ bietjie tegno-agtergeblewe):

  http://www.spectator.co.uk/archive/free/25708/south-africa-not-civil-war-but-sad-decay.thtml

  Hierdie artikel verwys oa na Andre P Brink en JM Coetzee. Eersgenoemde het op ‘n SABC televisie-onderhoud in 2006 hom ook baie sterk uitgelaat oor die misdaad-situasie.

  http://www.news24.com/News24/South_Africa/News/0,,2-7-1442_2016375,00.html

  Hierdie was Breyten se reaksie op die Taliep Petersen moord.

  http://www.dieburger.com/Stories/News/12.0.1753001780.aspx

  Rene, ek het nog nie Rian Malan se artikel in De Kat gesien nie, maar sal op die Net gaan loer.

  Andre Brink het baie uitgesproke geraak na sy dogter in ‘n gewapende roof aangehou is. Ek dink dat die vlak van misdaad eers werklik tuiskom, as jy dit eers aan jou vel voel. Dit het met my gebeur…en dit gebeur daagliks met soveel mense…

 19. Mei 2, 2007 1:34 nm

  Johannes Coetzee … aangename kennis! Dankie dat jy vir my uiteindelik die spotlight op die onderwerp geplaas het! Agv my “stadige” natuur en positiewe geaardheid, kon ek nie lekker uitfigure hoe ek presies jou naam moet lees nie. Ek noem jou sommer Die Profeet, dit lyk my of jy meer in daardie rigting neig en dit dan ook jou roeping is!

  Net een vragie vir jou as Boertjie my die spasie sal gun … Met die dat jy so behep is met die wêreld wat besig is om tot ‘n einde te kom en sienende dat ons nog net 4 jaar oor het op aarde, volgens jou … is jy darem so tussendeur ook besig om jou lewe te LEEF!!!! Ek wonder net, want as jy dit nie self gaan LEEF nie, wie dink jy gaan dit vir jou doen?

  Nietemin — dis goed en gaaf dat jy so graag jou Bybel lees en glo in die Jesus (en soos jy ons al herhaaldelik herinner het – nie in die Kerk – waar dit immers die gelowiges se “werk” is om hul besig te hou met die dinge van God nie) – dink jy nie dit het tyd geword dat jy jou eie spoegblokkie begin waar jy elke dag jou proffesië kan tentoonstel vir die wat sou belangstel nie! Of is “blogging” ook iets wat die duiwel uit die Hel vir ons gestuur het om onsself mee besig te hou tot 2011?

 20. Mei 2, 2007 1:54 nm

  Laat weet as jy die artikel wil lees en dit nie op die net kry nie Boertjie, dan maak ons ‘n plan!
  R xx

 21. Mei 2, 2007 2:07 nm

  Rene… Aangename kennis..

  As bib my sal “toelaat” om jou te antwoord

  Ek LEEF!!! … en dit in oorvloed….
  Soveel so dat ek dit met almal om my kan deel…. WOW en wat ‘n wonderlike en vreugdevolle voorreg is dit nie.
  Vir my is die lewe ook Christus en die sterwe wins….
  Ek dink egter baie van ons wat vandag leef gaan die wonderlike of dalk vreesaanjaende voorreg beleef om die Koning van die heelal se wederkoms te beleef…

  (2Co 2:15) Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan;

  (2Co 2:16) vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam?

  As dit vir jou na beheptheid klink … hou dan net verby… so eenvoudig soos dit
  dis boertjie se reg om my te ban… as hy wil
  tot dan kry niemand my stil

  Ons website http://www.familyradio.com en http://www.timehasanend.org dien vir my as ‘n blog…
  Intussen blaas ek maar die basuin en lui net die klok

  Ten opsigte van jou laaste opmerking ….. sense ek ‘n tikkie venyn…?
  maar dis ook maar fyn….!

 22. Mei 2, 2007 2:48 nm

  Venyn? … allermins…ek vind jou eintlik bietjie irriterend! Maar dis maar net my beskeie opinie! So ek hou maar verby jou comments van nou af!

  Persoonlik dink ek Boertjie is maar net te ordentlik om jou te “ban”!

 23. Mei 2, 2007 3:10 nm

  Ek stel voor fokus op boer…
  en dalk ook op sy blog
  en as jy “my blog” lees….?
  sal jy merk dat daar nie plek is vir kommetaar
  en as jy “verby hou” sal ek nie weet

  vrede (en dis opreg bedoel… want dit kom nie van my)

 24. Mei 2, 2007 3:32 nm

  7 x 70 keer…

 25. Mei 2, 2007 5:47 nm

  “dat ons almal afkomstig is van een Adam
  en toe daarna almal weer uit een Ark”

  verduidelik asseblief vir my, liewe johannes, hoe daar mense op ander kontinente gekom het na daardie vloed? hoe het hulle ander velkleure as die donkerblas joodse gelaat ontwikkel in minder as ‘n paar duisend jaar? (velkleur is geneties; jy kan tog nie joods of sjinees tan nie?)

  maar doen dit asseblief net in een comment – hierdie thread gaan oor die land se huidige toestand, nie oor godsdiens nie. (sorrie BiB, ek moet net weet 😉 )

  • Boer in situ permalink
   Maart 6, 2011 12:52 vm

   Ironies, die huidige toestand gaan oor gebrekkige godsdiens.

 26. Mei 2, 2007 6:28 nm

  Johan..S

  Die aarde was na die Vloed nog een kontinent… maar in die dae van Peleg(1887jaar na die vloed) is die aarde verdeel… dit het tussen 3153V.C. en 2914V.C. gebeur. Dit was toe God verwarring van tale geskep het tydens die Toring van Babel insident….

  Die Bybel gee geen verdere info oor hoe vinnig hierdie verdeling van kontinente plaasgevind het nie… maar dit wil voorkom of dit ook ‘n gebeurtenis van katastrofiese omvang was… maw dit het gepaardgegaan met ‘n baie vinnige “aardverskuiwing” of aardverdelinge..

  (Gen 10:25) En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.

  (1Kronieke 1:19) En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en sy broer se naam was Joktan.

  Oor die ontstaan van volkere …. en hulle karaktertrekke behoort jy maar alte bekend te wees met hoe vinnig volkere kan vermeng… en hoe vinnig hulle weer selekteer … tot die ontstaan van ‘n volk… die Afrikaner volk is maar sou oud soos 1652… en kyk maar hoe gou het die Boesmans uitgesterf… of geteel… en hoe gou het die Blankes hulself tot ‘n ekskusiewe “groepie” wou selekteer…. al wou die regering help “keer” (met bv drakoniese wette soos die Onttugwet…. voor jou tyd)…

  Ons sal die jaar 2011AD presies 7000jaar van die Jaar van die Vloed in die dae van Noag af wees…. so …. met baie oorlog en bloed… en sekshonger leermagte… kon enige nasie … losgeteel word… slawery… ens… ens…. ens.

  Groot vraag waarvoor jy my nie baie ruimte gee om te verduidelik nie…

  lees gerus die boek ADAM WHEN? by die volgende link http://209.10.202.163/graphical/literature/when/when_contents.html

  Hoop dit help…?

 27. Mei 2, 2007 6:40 nm

  Johan..S

  O ja… as jy dalk ‘n harde kopie van Adam When? sou wou hê… kan jy gerus een by http://www.familyradio.com aanvra… wat dit gratis sal stuur. Sommige van hierdie info is baie mooi saamgevat in http://www.timehasanend.org wat jy sekerlik by hierdie tyd al deurgewerk het…?

  Vreugde

 28. Susan permalink
  Mei 2, 2007 10:20 nm

  Ek het randomly op hierdie post afgekom… via Johan se blog… mmm weird.

  Ek het vinnig deur die post gelees (nie in diepte nie), maar ek vind – soos my Afrikaanse dosent sou se – sommige van jou stellings onkontroleerbaar.
  Tog is dit nie ‘n thesis nie, eerder ‘n opiniestuk reg?

  Maar jou heel laaste sin (behalwe vir die kens Christen wat orals boodskappe los) pla my die meeste… eers as daar aan jou vereistes vir ‘n vooruitstrewende land voldoen, dan sal jy kan se: Ek is trots Suid – Afrikaans. En terwyl ek nie eintlik regtig kan se hoekom dit my so pla nie, opper dit eintlik net meer vra… soos: wat beteken dit om trots te wees?
  Wat beteken dit om trots te wees op ‘n land? Op watter stadium sal ons genoeg vordering gemaak het om te kan se: right… nou mag ons trots wees.
  My gevoel:
  ‘n proklamasie soos “Ek is trots op [country of choice]” het meer te make met hoe jy oor jouself voel as hoe jy oor jou land voel.
  As dit ooit enige sin maak…of moontlik stof tot nadenke is….

 29. Mei 3, 2007 7:58 vm

  Hoekom juis 7 000 jaar Johannes? En hoekom moet mens begin tel by Noag se Vloed? En dis tog heel waansinnig om te dink dat kontinentale plate so min as ‘n paar duisend jaar gelede nog teen ‘n yselingwekkende tempo geskuif het. Wat het dit gestop? Anywayz…

  Susan, ek dink dis ‘n opiniestuk ja. En ek dink dis duidelik wanneer jy trots kan wees op jou land. Dis soos ‘n kind. Wanneer is jy trots op hom/haar? Wanneer hy ander kinders se speelgoed breek? Wanneer hy baklei by die skool? Wanneer ander ouers hul kinders verbied om met hom te speel? Wanneer hy lieg? Wanneer hy misdadig is? Nee! Jy is trots op hom as hy selfstandig is. Wanneer hy verantwoordelik, eerlik en opreg is. Wanneer hy ‘normaal’ funksioneer, aangepas is om suksesvol sy plek in die samelewing vol te staan. En dis dieselfde met my land. Ek bly hier en probeer in my eie sfeer verandering ten goede teweeg bring. Is mense wat trots is op hierdie oomblik om Suid-Afrikaners te wees nie besig om die werklikheid van elke dag wat hulle in die oe staar te ignoreer nie? Almal hou van SA totdat HULLE die party is wat deurloop onder moord of roof, persoonlik of in die nabye familie. Dan kom nog so paar stemme by teen die onaanvaarbaarheid van die situasie.
  Is dit nodig dat ‘n sielkundige vir jou vertel jy het ‘n probleemkind voor jy dit self weet? Nee. Net so het niemand nodig om te se die situasie in SA is abnormaal om dit te weet nie, en hoe kan jy trots wees daarop? Wie is trots op middelmatigeheid, politike twak en misdadigheid? Enige hande?

  BiB, ek stem saam met jou. Want jy is reg. Al is jy nie hier nie.

 30. Mei 3, 2007 8:50 vm

  My vraag is (as ek DM se beeldspraak as voorbeeld mag gebruik) : is jy minder lief vir jou kind as dit ‘n probleemkind is? … gaan jy agteroorsit en sien hoe jou kind nog verder agteruitgaan? … of gaan jy iets DOEN om die situasie vir jouself en jou kind beter maak?

 31. Mei 3, 2007 8:57 vm

  Sorry Boertjie – my laaste 2c op hierdie onderwerp —> wat is “normaal”? Kan iemand asb vir my een land noem waar dinge “normaal” verloop?

 32. Mei 3, 2007 8:58 vm

  Liefde en trots is twee verskillende dinge Rene!! Dis hoekom ons iets wil doen, want ons wil graag trots wees!! Nes jy. En okay, my vergelyking tussen kinders en ons land was dalk nie die beste om te kies nie… 😉

  Thanks vir die oproep, ons chat weer later!

 33. Mei 3, 2007 10:12 vm

  Da Mario…

  Waarom 7000jaar… en waarom juis van die Vloed in die dae van Noag…?

  As ons die Bybel as enigste bron van gesag en waarheid aanvaar (wat baie kerke en kerkstrukture te kenne gee hulle doen…?) dan moet ons alle afleidings en gevolgtrekkings wat ons daaruit maak gaan toets teen alles wat in die Skrif geskryf is.

  As jy die gebeure in Genesis 7 (God se oordeel deur water…) vergelyk met die uitsprake van God in 2 Petrus 3 (God se oordeel met vuur…) dan vind jy hierdie twee skrifgedeeltes wat duidelik, in die konteks van God se oordeel, met mekaar verband hou…

  (Gen 7:4) Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.

  (2Pe 3:8) Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

  Gelees in die lig van 2 Petrus 3 vers 8 dus … kan Genesis 7:3 ook die volgende betekenis inhou…

  (Gen 7:4) Want oor nog sewe dae (of sewe duisend jaar) sal Ek laat reën (met vuur…) op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.

  Dit is duidelik dat God nie al die lewende wesens wat Hy gemaak het van die aarde verdelg het nie… en daarby gee Hy aan ons die reenboog as ‘n teken van Sy verbond met die mensdom dat so ‘n watervloed nooit weer sal gebeur nie…!

  Ons weet dat die Bybelse Kalender aan ons uitwys dat die jaar van die Vloed in die dae van Naog 4990V.C. plaasgevind het… 7000jaar vanaf die jaar van die Vloed wysheen na die jaar AD 2011

  Joe … en is die volgende gedeelte nie veral op vandag van toepassing nie….?

  (2Pe 3:3) Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

  (2Pe 3:4) en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

  (2Pe 3:5) Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

  (2Pe 3:6) waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

  (2Pe 3:7) Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

  lees gerus die boek http://www.timehasanend.org of bestel ‘n harde kopie (gratis) by http://www.familyradio.com

 34. Mei 3, 2007 10:40 vm

  Ek verstaan nou hoekom mens nie kommentaar op jou “blog” kan los nie…!

 35. Mei 3, 2007 12:28 nm

  Rene….

  Jammer, ek dink ek het jou nou “verloor”….?
  Wat verstaan jy nou…?
  Ek’s so biekie in die duister…?
  Ek maar bles..?

 36. Mei 3, 2007 12:55 nm

  Ek moes nou eers al hierdie ineengestrengelde kommentaar bietjie losknoop om by dit uit te kom waarop ek werklik wil reageer.

  Susan, dankie vir die besoek! Ek sou graag jou wou antwoord, maar toe spring DM my voor. Ek volstaan by DM se kommentaar, want dit verwoord meeste van wat ek sou genoem het. En ja, liefde en trots is 2 verskillende dinge. Ek is baie lief vir Suid-Afrika, maar nie op die oomblik trots op die land nie. Ek sal ook altyd lief bly vir SA. Dis soos jou familie – jy bly lief vir hulle, maar as hulle naam weggooi en skaamte by jou wek, is jy nie eintlik trots op hulle nie.

  Net om dit ook duidelik te maak: My inskrywing kritiseer hoofsaaklik die huidige regime en die wyse waarop hulle die land bestuur. My kritiek is nie gemik teen SA as sulks, of teen die algemene burgery in SA nie.

  Johannes, jy is welkom om op my blog te comment, solank jy jou hou by die onderwerp ter hande.

 37. Mei 3, 2007 1:11 nm

  Boer…

  Dankie ek sal probeer…

  jy mag maar die algemene burgery ook kritiseer…

  Dis dalk waar ons moet begin… by onsself

  • Boer in situ permalink
   Maart 6, 2011 1:20 vm

   Die gelofte van 1838 is as volg genotuleer in die amptlike joernaal van die emigrate Boere (deur die Afrikaner Broederbond herdoop tot Voortrekkers) soos gepubliseer in De Zuif-Afrikaan op 14 Junie 1839 in opdrag van die Raad van die Volk.
   “Sondagoggend voor die aanvang van die godsdiens het die Hoofkommandant diegene wat die godsdiens sou waarneem bymekaar laat kom en hulle versoek om met die gemeentes te praat dat hulle almal volywerig in gees en in waarheid tot God mag bid om Sy hulp en bystand in die slag teen die vyand en dat hy aan die Almagtige`n gelofte wou doen indien almal inwillig om, sou die Here ons die oorwinning gee, `n Huis ter nagedagtenis van Sy groot Naam te stig waar dit Hom sal behaag en dat hulle ook moes smeek om die hulp en bystand van God om hierdie gelofte verseker te kan volbring…”
   Hulle was onder kerksensuur tydens hierdie gebeure.
   Die gelofte was om vir die Almagtige een volk te word. Die gelofte is ná die aflê daarvan “gesewe” en dus met ‘n eed verseël en toe het die Almagtige met twee oorwinnings, Bloedrivier op 16 Desember en die Opatikloof op 27 Desember, hulle aanbod van kontrak aanvaar en hulle gebring in die band van die verbond soos geprofeteer in Esegiël 20:37.
   Hierdie verbond of kontrak is tot heden vandag toe nie eerbiedig deur die emigrante Boere en hulle nasate nie hoofsaaklik omdat hulle terug geval het in hulle kerkstrukture.
   En hulle word verder belemmer in eerbiediging van die gelofte deur die filosofie van humanisme wat die algemeen aanvaarde denke van die wêreld oorheers.

 38. Kowie permalink
  Mei 4, 2007 9:58 vm

  BiB, Jammer ek kom nou eers by kommentaar op jou posting uit – is uitstekend en baie objektief geskryf. Het terwyl ek lees aan ‘n duisend subjektiewe goed gedink wat ek sou ingevoeg het! Wens jy het dit in Engels ook geskryf – dan het ek dit vir al my vreemdtalige wereldpelle gestuur. Sien daar is ‘n paar opmerkings van apologete, maar jip, dis soos jy noem van die Afrikaners – as daar twee Afrikaners alleen op ‘n eiland uitspoel is daar binne ‘n jaar 3 kerke en 4 politieke partye – en nie te wyte aan aanwas nie!
  Johannes II – issh! Leer die kuns aan om te weet wanneer jy jou hand oorspeel. Mens kan net soveel inneem – daarna kom dit spontaan alles uit en niks wat jy met soveel moeite ingegee het bly binne nie.

  • Boer in situ permalink
   Maart 6, 2011 1:31 vm

   Toemaar, Suid-Afrika is vol absurditeite.
   Die Afrikaners het teen die Britse Ryk geveg tydens die Boere Oorlog. Waarom het die Britte dit dan nie die African War genoem nie – die “swart” mense van Suid-Afrika het hulle toe nog nie “Africans” genoem nie.
   Die Britte het die oorlog teen die Zoeloes in 1879 die Zulu War genoem.
   Een land met 11 ampstale verdeel in 9 provinsies.
   Wie de f… ee swernoot kan 11 tale beskaafd praat?
   Waarom nie 11 lande elkeen met 1 ampstaal nie?
   Net een rede, ‘n algemene gebrek aan toekonsvisie.
   Stel jou voor die werkgeleenthede in die boubedryf met die bou van 7 nuwe Egolis!
   Die werkgeleenthede met die bou van die infrastruktuur veral as dit arbeidintensief gemaak sou wees aanvanklik!
   Waar sou die geld vandaan kom? Beslis van buitelandse beleggers en die internasionale bankiers nie.
   Maak maar onbevange deur Joodse propaganda ‘n studie van die ekonomiese herstel van Duitsland tydens die dertigerjare van die vorige eeu.
   Die proses wat hulle gevolg het is later onafhanklik deur ‘ Australiër bekryf in ‘n tesis genaamd “Organic & Parasitic Monetary law.
   Stel jou voor die dinamiese ontwikkeling van die swart tale in Suid-Afrika waar elkeen in sy eie soewereine gebied kan gedy.
   Jammer dat omgekeerde rassisme almal se oë vir die waarheid verblind het.

 39. Mei 4, 2007 12:54 nm

  F5 … F5 … F5 …. NIKS!!! 😀

 40. Mei 4, 2007 1:26 nm

  Hello Bib,
  Ekself ek redelik onlangs eers die wonders van blogging ontdek, en vandag eers jou blog.

  Oor jou post Uiteindelik! Welgedaan! ‘n subjektiewe blik op wat fout is met onse ou landjie sonder dat dit degenereer in ‘n rasse moddergooiery.

  As jy my sal toelaat, kom loer ek graag weer in?

  Jaco

 41. Mei 4, 2007 1:46 nm

  Kowie en Jaco, baie dankie vir julle relevante en positiewe kommentaar. Besoek my enige tyd. 8)

 42. Joubert permalink
  Mei 4, 2007 7:37 nm

  Johannes 11de Dis maar presies wat God deur die mond van Petrus geprofeteer het… 2Petr3:3 “spotters” in volle swang…. as almal met jou saamgestem het sou daar geen “spotters” gewees het. En dus geen vervulling plaasgevind het nie… Het jy al http://www.thebibleonly.com besoek….?

 43. Mei 5, 2007 8:38 vm

  Joubert

  Ja spotters sal daar wees… dit is juis dit wat ons nederig en afhanklik van God hou…. en ons moet hulle veral uit eie geledere te wagte wees.. soos ook in die tyd van Jesus. Genadiglik leef ons in die volgende belofte…

  (Rom 8:36) Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.

  (Rom 8:37) Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

  (Rom 8:38) Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge

  (Rom 8:39) of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

  Nee… ek het nog nie daardie website besoek nie… ek ken net soortgelyke website met amper dieselfde naam… http://www.thebibleonly.net dis ook lyk my ouens wat bekend is met die radio netwerk van Family Radio…en met hulle saamstem… Maar ek sal daai een van jou ook gaan besoek.

  Is jy bekend met die radio uitsendings van Family Radio oor AM 1197khz… in Suider Afrika..?

  Mag God jou ryklik seën.

 44. Mei 5, 2007 10:18 nm

  Johannes 11de
  Jammer die http://www.thebibleonly.net is die korrekte website, ek het “dot com” en “dot net” verkeerd gehad. Dankie vir daai radio frekwensie van Family Radio ek het dit gekry… Die Open Forum program klink interessant. Joe kan dit waar wees dat die einde so naby is?

 45. Mei 15, 2007 1:50 nm

  Joubert

  Dankie vir daardie webwerf… ek het die ouens van http://www.thebibleonly.net se studies begin deurwerk… dis wonderlik dat \die “goeie nuus” so vinnig kan versprei… en dat die inligting in die Bybel deur God tot nou toe “verskuil” was… (meer korrek..God het ons “ore en oë” vir hierdie waahede gesluit gehou totdat die volheid van tyd vir die bekendmaking daarvan sou aanbreek…) dit was nog altyd in veral die Ou Testament “geskryf” gestaan… dit is net eenvoudig verstommend.

  Besoek gerus ook http://www.ebiblefellowship.com/ … hierdie ouens stem saam met wat Harold Camping van http://www.familyradio.com in sy studies aangaande die eindtye. Die verloop van die werelse gekiedenis hang nie af van wat die mens deur die verloop van die geskiedenis vermag het of nie vermag het nie… alles het plaasgevind volgens ‘n fyn uitgewerkte Bybelse Kalender waarvolgens God se wonderlike verlossingplan beslag kry. Die fantastiese is dat hierdie boodskap ook nou wereldwyd via radiouitsendings verkondig word… die hele India, China, Korea, Afrika, Suid-Amerika … en natuurlik al die “ryk” eerste wereldlande… (wat geen erg het aan radio luister nie…) word tans met hierdie “goeie nuus” bereik.

  Tyd Het ‘n Einde

  Vreugde in Christus Jesus onse Here

 46. Mary Jane permalink
  Junie 19, 2007 9:46 nm

  Uiteindelik jou afrika-blog gelees. Ek vind dit baie objektief en goed geskryf, MAAR ek verskil met jou oor die Afrikaner vs ANC deel. Ek stem saam oor wat jy sê gebeur, maar ek voel mens moet dit ook sien in die lig van hoe dinge verloop. Hoe die ANC reageer is vir my amper ‘n “normale” manier as jy kyk hoe dit in ander lande gebeur het. Daarmee sê ek nie dis reg nie, ek sê net ek dink mens moet dit in konteks sien. As enige regime ‘n ander oorneem is die ander een altyd baie evil, juis omdat daar so baie klem gelê word op die nuwe regime se beleid. Ek glo daar sal normaliteit kom. Ek wil dit eintlik relativeer en sê dis wat in elk geval sou gebeur. Dis hoe mense se koppe werk. Jy praat van aprtheid se onmenslikheid. Persoonlik is die grootste sonde van apartheid in my opinie nie noodwendig aparte skole of hospitale nie, maar eerder die onderliggende boodskap van “julle is nie goed genoeg nie”. “Julle is nie menswaardig nie”. Moenie onderskat hoe erg daardie boodskap steeds aan swart mense in SA oorgedra word nie. Ek sien dus die ANC regering uit daardie oogpunt en daarom verras hulle reaksie my nie eintlik nie. Ek sê nie hulle is perfek of selfs eers goed nie,maar ek wil ook vir swart mense die boodskap gee, julle IS goed genoeg, julle IS menswaardig!

  Úit ‘n persoonlike (en nie ‘n nasie-oogpunt), voel ek amper ek wil simbolies bietjie op die kantlyn staan en sê, nou is dit julle beurt. Daarmee sê ek NIE hoe AA toegepas word is reg nie – ek stem 100% saam met jou standpunt daaroor. Ek sê ook NIE die Afrikaner kultuur moet verneder word nie – ek’s net so trots Afrikaans en blank soos jy en ek is net so sterk vir Afrikaanse skole en universiteite! MAAR ek voel dis nou eerder my beurt om my skills te gebruik om die LAND op te bou eerder as die Afrikaner. Ek hoop ek maak sin.

  Verder, daar’s iets wat my pla van hoe jy praat oor die Afrikaner. Ek noem dit die “vervolgins-sindroom”. Eers was dit die swart gevaar, toe is dit die rooi gevaar,nou is dit – sien ek – die ANC gevaar. Hoekom moet ons ou volkie altyd voel iemand is besig om ons te “jag” of hoekom moet ons altyd voel iemand wil ons vernietig. Ons geskiedenis wemel van hoe ons onsself wil beskerm van almal en alles. ja, ons IS in die minderheid. JA, ons wil onsself beskerm, MAAR genadetjie tog, hoekom moet ons altyd ‘n “gevaar” hê wat ons bedreig? Jy sê Afrikane moet hulle kolonialistiese hoed afhaal, wel, ek sê nou vir jou, ons Afrikners moet ons vervolgingshoed afhaal! Net soos swart mense vasklou aan apartheid, so klou ons vas aan “iemand wil ons vernietig”. As ons wil hê swart mense moet normaal wees en nie heeltyd modder oor apartheid en kolonialisme gooi nie, moet ons dieselfde doen en ophou “julle het ‘n geheime agenda- mentaliteit” hê!

  Maar all in all, as ek jou blog mag beoordeel – behalwe vir jou laaste stuk dink ek jy het jou blog EXCELLENT geskryf

 47. Junie 20, 2007 9:40 nm

  Sjoe, MJ! Omtrent ‘n mondvol. Dankie vir die stimulerende kommentaar!

  Oor die ANC se reaksie wat jy as “natuurlik” sien: Ek stem saam soos jy dit stel, maar in SA is die nuwe bestel (valslik?) voorgehou as ‘n kompromis en in die begin was “magsdeling” oa ‘n buzz word. Dit was ‘n onderhandelde beskikking en die idee is gewek dat daar vrede gemaak is en dat dit dus nie ‘n “magsoorname” was deur die ANC nie. In retrospeksie, is dit duidelik dat dit egter wel ‘n magsoorname was. Dus tree die ANC nou “natuurlik” op, soos jy tereg uitwys. Maar hoekom kon ons nie die Noord-Ierland skikking gevolg het nie, waar mag nou prakties gedeel word tussen die Katolieke en die Protestante? Daar vind nou ware magsdeling plaas! En hulle verlede was in sommige opsigte meer weldadig as in SA.

  MJ, ek stem saam dat Afrikaners die land moet help bou, eerder as noodwendig die volk. Die feit dat soveel afgebreek word, terwyl sommige die land wil help bou, maak my egter moedeloos. Ek wil ook byvoeg dat daar baie Afrikaners (ek inkluis) BAIE graag ‘n positiewe bydrae wou lewer om die land te bou, maar op grond van ras nie die geleentheid gegun is of word nie.

  Ek hoor jou as jy die gevaar uitwys van ‘n “slagoffer-sindroom” onder Afrikaners. Ek glo ook nie daarin nie. Maar kom ons doop dit die “Piet Retief sindroom” of die “Wenen/Bloukrans”-sindroom. Hoe geregverdig is dit? Dit herinner baie sterk aan die Israeli’s se vrees-psigose vis-a-vis die Arabiere. Dis baie gewild om die Israeli’s te veroordeel, maar as hulle nie baldadig opgetree het deur die jare nie, sou hulle al lankal vernietig gewees het. Vandag nog is daar baie Arabiere wat prontuit vra vir die vernietiging van die staat Israel. Maar ek wil ook nou nie hierdie vergelyking te ver voer nie, want daar is ook baie verskille.

  Ek dink dis ‘n baie fyn lyn tussen “slagoffer-sindroom” en “beskerm jou eie”. Meeste mense weet sekerlik nie om hierdie lyn te stap nie en hel te veel oor na die een-of-ander kant. Die hele stuk is natuurlik my eie, subjektiewe perspektief en ek kan ook verkeerd wees…miskien is Thabo en die ANC closet-Afrikanerliefhebbers en bedoel hulle werklik geen kwaad teenoor die Afrikaner nie?

 48. Julie 28, 2007 8:43 nm

  Boer, hoop nie jy gee om nie. Soos jy weet is die hele Afrika ding tans ‘n doring in my vlees so ek sal graag ‘n link na hierdie artikel van jou op my blog wil sit. Jy verduidelik als so goed. Ek wag eers vir toestemming…

 49. Julie 29, 2007 12:04 vm

  Reg so!

 50. Landes permalink
  Januarie 10, 2009 12:28 vm

  Assegrootseblieftog, verduidelik nou eens en vir ewig watse ding ‘n Afrikander is as hy nie bees of ‘n skaap is nie. My hare rys behoorlik elke keer as iemand my so noem. Ek is, soos baie derduisendes saam met my, ‘n Suid Afrikaner, oor en uit! So, asseblief, sê tog vir my sodat ek ook kan verstaan wat mens moet doen om so genoem te word.

 51. Januarie 11, 2009 11:52 nm

  Landes, dankie vir jou kommentaar hier. Ek sien iemand het op my blog afgekom deur die soekterm “ek haat die Afrikaner” te gebruik. Hoop nie dit was jy nie! 😉
  In elk geval, ek vermoed ek beantwoord jou vraag in hierdie inskrywing van my. Ek verwys jou ook graag na Herman Gilliomee se werk Die Afrikaners/The Afrikaners.

 52. Oktober 9, 2019 6:43 nm

  Ce qu’il dit est:? Entrée en cette année, tout le monde a une ardoise propre.

 53. Oktober 12, 2019 3:53 nm

  Partager cet article sur Facebook Like Us Nouvelles connexes MLS / Liga Rapport MX: retraite Landon Donovan remporte sixième Coupe MLS, en Amérique et UANL Head à 2014 Liguilla Ligue des Champions 2014-15 FinalsUEFA Résultats \u0026 Highlights: Manchester City Avances Vaincre l’AS Roma, Luis Suarez Scores 1er but au Camp NouFor les dernières nouvelles de sport, suivez @ LatinPostSports sur TwitterWhile Chelsea entra?neur-chef José Mourinho a souligné qu’il n’y a pas de place pour Torres sur l’équipe, même si le Milan AC lui revient au club, il a également nié qu’il a eu des contacts avec le club italien lors de sa conférence de presse vendredi.

Trackbacks

 1. "Sien u menere waar die punt sal wees. . ." « Blane van Pletzen-Rands

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

%d bloggers like this: