Slaan oor na inhoud

Aan jou vriende sal jy geken word….

Februarie 24, 2011

untitled

Eers was dit die VSA wat hulle dubbele standaarde onbeskaamd aan die wêreld tentoongestel het.

A172889F-FE2C-817F-5D11DE291B3762E7

Oorspronklike foto: Daily Mirror

Nou is dit die Suid-Afrikaanse regering se beurt om (weer eens) te bewys dat hul eie retoriek oor menseregte slegs lamsakkige lippediens is…

Ek skaam my.

16 Kommentaar leave one →
 1. Schalk Jacobsz permalink
  Februarie 24, 2011 9:54 nm

  Nou eers?
  Mandela is oorspronklik aangekla van hoogverraad waarvoor die doodstraf voorgeskryf was.
  Die Joodse hoofaanklaer van die RSA in dié tyd, Sir Percy Yutar, het besluit om die aanklag te verander na sabotasie omdat hy bevind het dat Mandela nie ‘n burger van die RSA was nie maar van die Transkei. Die maksimum straf vir hierdie oortreding was lewenslange tronkstraf. Die maksimum straf is hom opgelê as gevolg van die erns van sy oortredings.
  Mandela het sy lewe te danke aan die feit dat hy nie ‘n burger van die RSA was nie.
  Hy is vrygelaat sonder dat hy berou getoon het vir sy oortredings ten spyte van die feit dat hy daartoe versoek is.
  Hy het desondanks presidentskap van die oorgangsregering aanvaar.
  As jy jou nie daarvoor geskaam het nie hoef jy jou nooit weer vir enigiets te skaam nie!

  • Alta permalink
   Februarie 24, 2011 10:55 nm

   Al hierdie dinge is waar! Maar waarom moet enige een van ons skaam wees vir iets waaroor ons geen beheer het nie. Geen mens in hierdie land voel meer deel van hierdie land nie. Ons is eintlik maar bywoners in hierdie land en probeer ons bes om nie onder te gaan nie. Net my fokus op Jesus dra my voort na elke nuwe dag.

 2. Alta permalink
  Februarie 24, 2011 10:49 nm

  Amen

 3. Alta permalink
  Februarie 24, 2011 10:56 nm

  Boer menseregte is net vir sekere groepe beskore in Suid Afrika

 4. Februarie 25, 2011 5:52 vm

  There is an old Irish proverb:
  There are only 3 ailments without shame: Love, an itch and thirst.
  Maybe there could be a proverb that says politicians know no shame. I do know that political ethics is an oxymoron.

  Nee wat, as jy skaam is oor wat politici doen dan gaan jy jou hele lewe in die Geel See deurbring om hul skaamte af te was. Nie die moeite werd nie.

 5. Februarie 25, 2011 6:31 vm

  Ag jong, ja. Wat vir my seker die ergste is, is dat ek min of meer so ‘n tipe reaksie verwag het. Daar is nie veel integriteit in ons regering nie. As hulle nie juis erg het aan hul eie land se burgers se lot nie, hoekom sal hulle bekommerd wees oor ‘n ander land s’n?

 6. Heiko permalink
  Februarie 26, 2011 2:43 nm

  Voeg daarby Robert Mugabe, Yasser Arrafat, en as jy lank genoeg ver terug soek sal jy seker Idi Amin ook kry

 7. Februarie 26, 2011 5:16 nm

  Ek skaam my, want ek is steeds ‘n Suid-Afrikaanse burger, al sit ek in die buiteland en die ANC word as “my” regering gesien, of ek nou dit so sien, of nie.

  Net ongelooflik hoe die ANC internasionale betrokkenheid in SA bepleit het tydens apartheid, maar met bloeddorstige en geestelik-versteurde despote soos Mugabe en Ghadaffi vinnig is om te se dat hulle nie in ‘n ander land se sake wil inmeng nie. Maar soos George, is ek nie verbaas nie. Ek is wel verbaas dat die ANC nie – soos Mugabe – besluit het om ‘n paar SANW-troepe te stuur om hulle vriend by te staan nie.

 8. Schalk Jacobsz permalink
  Februarie 28, 2011 7:08 nm

  Nou sê jy dit: Jy is ‘n Suid-Afrikaanse burger en “boerinballingskap” is dus net maar ‘n oulike skuilnaam.
  Op 25 Jan 1902 het Baron Gericke namens die Regering van Koningin Wilhelmina van Nederland aan die Regering van Koning Eduard VII van Brittanje ‘n skriftelike aanbod, in Frans opgestel, gestuur waarin hulle aangebied het om as bemiddellaars op te tree tussen die twee strydende partye in die oorlog in Suid-Afrika. Op 29 Jan 1902 het Lord Lansdowne namens die Britse regering van Koning Eduard VII in Engels geantwoord en die aanbod van die hand gewys,
  In hierdie briefwisseling, in Frans (die diplomatieke taal van die tyd en met disrespek bejeën deur die Engelse) en in Engels (seker die mees verbasterde taal in die wêreld), word die naam “Boer” 23 keer en uitsluitlik gebruik.
  Hulle moes die naam gebruik om verwarring te vermy want die Burgers van die twee Boere Republieke het teen die Britse Ryk geveg om hulle onafhanklikheid te behou en die Afrikaners van die Kaapkolonie (lede van die Afrikanerbond en hulle volgelinge) het aan Britse kant teen die Boere Rebelle in die kolonie geveg en hulle by gevangeneming summier tereggestel. Die briefwiosseling het uitgeloop op die Vredesverdrag van Vereeniging.
  Die vredesverdrag van Vereeniging is gesluit met die Boere van die Republiek van die Oranje Vrystaat en die Zuid-Afrikaansche Republiek en nie met Afrikaners of Suid-Afrikaanse burgers of so nie.
  Klousule 7 van die verdrag het aan die Boere selfregering beloof. Die belofte is nooit nagekom nie.
  Ná die oorlog het die Afrikaners stelselmatig die Boeridentiteit begrawe en/of belaglik gemaak. Byvoorbeeld, die “uitgewekene Boeren” is herdoop tot “Voortrekkers” en die Groot Emigrasie (hulle kon nêrens immigreer nie) is herdoop tot die Groot Trek.
  Op 9 Desember 1838, toe hulle die dood vierkantig in die oë gekyk het, het die emigrante Boere op die wal van Blyrivier aan die voet van die Biggarsberg in gees en in waarheid tot die lewende God, JHWH van die leërskare, gebid om sy hulp en bystand in die slag teen die vyand. Hulle het ook ‘n gelofte aan Hom afgelê om, sou Hy aan hulle die oorwinning gee, hulle ‘n Huis (volk in
  Bybelse terme) tot sy gedagtenis sou stig (nie oprig of bou nie) waar dit Hom sal behaag en toe het hulle ‘n ernstige smeekbede tot Hom gerig om sy hulp en bystand om hierdie gelofte verseker te kan volbring.
  Hierdie data in onttrek uit die amptelike joernaal van die emigrante Boere soos gepubliseer in “De Zuif-Afrikaan” te Kaapstad op 14 Junie 1839.

  Die gelofte is afgelê en God het met hulle verbond gesluit terwyl hulle onder kerksensuur was!!!

  In plaas van een Huis te stig het hulle terug geval in hulle kerkstrukture en twee Republieke op die been gebring.
  Die Britse aanval het hulle uiteindelik gedwing om een volk te word en met die Tweede Vryheidsoorlog het die Boervolk in baring gegaan. Die baring is egter gestuit. Die Afrikaner het na die oorlog seker die grootste aandeel hieraan gehad.
  Die vereniging van al die blankes tot een nasie om wal te gooi teen die swart see van Afrika het aan die een kant die Boeridentiteit versmoor en aan die ander kant die swart nasie onder die ANC van krag tot krag laat ontwikkel.
  ‘n Ander gevolg hiervan was dat enige eise tot onafhanklikheid wat die Boere onder die vredesverdrag van Vereeniging gehad het saam met hulle identiteit as Boere verdamp het.
  Ons Boere het nou geleer dat ons heil nie in blanke getalle lê nie maar in eenwording as volk, hoe ellendig en gering ookal, vir God en sy Seun.
  Ons skaam ons dat ons nie die verbond waarin Hy ons gebind het in Desember 1838 eerbiedig het nie. Maar ons is vasberade om nou werk te maak daarvan waar ons hier in die land van ons vreendelingskap sit soos Israel van ouds.
  Ons is Boere (sommige van ons is selfs plaasboere) wat Boers praat en skryf en ons sien met rykhalsende verlange uit na ons vrywording in die beloofde land ons bestem, Boerland, waar en wanneer dit JHWH sal behaag.

 9. Maart 1, 2011 4:29 nm

  Schalk, my paspoort se ek is ‘n Suid-Afrikaanse burger. Boerinballingskap is uit die aard van die saak ‘n skuilnaam, maar verwys ook na my ballingskap in die buiteland omdat ek weens heersende omstandighede nie in my geboorteland kan woon nie. Oor die definisie van “boer” en “Afrikaner” verskil ons skynbaar, aangesien en die woord “boer” vir my ‘n bynaam is vir die Afrikaner, net soos mens na die Amerikaners ook as “Yanks” kan verwys ens.

  • Schalk Jacobsz permalink
   Maart 1, 2011 7:35 nm

   Ek begryp dit.
   Dit was eers na my 50ste verjaardag dat ek, per “toeval”, die ware feite van ons geskiedenis begin ontdek het.
   Byvoorbeeld:
   Die gelofte was nooit om die dag te herdenk nie. Die gelofte was “om ‘n Huis ter gedagtenis van sy groot Naam te stig waar dit Hom sal behaag indien Hy aan hulle die oorwinning sou gee”. Besin daaroor en hou in gedagte dat die aangebodene die lewende God was en dat die bestaan van ‘n verbond of ooreenkoms eers werklikheid word indien die aanbod, die gelofte, Hom sou aanstaan en hy dit aanvaar deur op te tree.
   En Hy het. Op 16 en 27 Desember 1838 het Hy aan die emigrante Boere, wat onder kerksensuur was, op wonderbaarlike wyse die oorwinning gegee teen ‘n geweldige oormag. Pleks van een Huis het hulle egter verdeel in twee Republieke en drie susterskerke.
   Die Moeder- en Vadervolke, Nederland en Brittanje, het die nuutgebore volk aan die begin van die 20ste eeu in ‘n amptelike internasionale briefwisseling na aanleiding van ‘n oorlog wat een vyfde van die volk se lewens geeis het, gedoop Boer – die volk is met bloed gedoop.
   Boer is beslis nie ‘n bynaam nie. Dit is die enigste ligitieme volk wat nog in Suid-Afrika in wording gekom het.
   Dat jy vandag dink “Boer” is ‘n bynaam is die gevolg van volksmoord – doen ‘n soek op die net met “genocide” en kyk na die Volksmoo0rd konvensie soos aanvaar deur die VVO op 9 Desember 1948 (ironies, presies 110 jaar na die aflê van die gelofte op 9 Desember 1838).
   “Afrikaner” gestroop van sy politieke bagasie, waaronder tel die volksmoord op die Boervolk, beteken “boorling en/of inwoner van Afrika”. ‘n Wyk in die Vrystaat het in 1854 in ‘n brief aan die grondwetskrywende vergadering in Bloemfontein die woord “Afferkaander” as volg omskryf “… en wy noemen niet alleen Afferkaanders die in dit lant gebore is…” Die ander wyke het na hul nasionaliteit verwys as Boere.
   Daar is bykans 40 onafhanklike state in Afrika. Hulle inwoners voldoen almal aan die gronddefinisie van “Afrikaner”. In Engels staan hulle bekend as “Africans”. Dit is interessant om daarop te let hoe baie dietse Europeërs “Afrikaner” assosiëer met swart mense en “Boer” met blankes.
   Dit is tog die uiterste vermetelheid vir hierdie klein groepie blankes aan die suid-punt van Afrika, wat nog nooit oor hulself regeer het nie, om die generiese naam “Afrikaner” vir hulself te kaap as hulle volksidentiteit.
   Van Unie-wording af sê die wet dat as daar ‘n verskil in betekenis is tussen die Engelse weergawe van ‘n wet en die Afrikaanse weergawe dan sal die Engelse weergawe van toepassing wees.
   My voorsate is tydens die agtiende eeu in De Zuid-Afrikaan te Kaapstad geïdentifiseer as “De uitgewekene Boeren”. Die amptelike joernaal van die Wenkommando is gepubliseer onder die titel “Die joernaal van die strafveldtog van die emigrante Boere onder hulle leier Andreas Wilhelmus Pretorius, ens”. Die Zandriviertraktaat is aangegaan tussen die Britse Regering en die Emigrante Boere wonende ten noorde van die Vaalrivier. Die vredesverdrag van Vereeniging is gesluit met die Boere van die Boere Republieke.
   Daar bestaan geen dokument wat die onafhanklikheid van die “Afrikaner” erken nie.
   In 1882 het die Afrikaner van die Afrikanerbond in die Kaapkolonie besluit om weg te beweeg van ‘n eksklusiewe Afrikanerbeweging en lidmaatskap van die Britse Ryk en die soewereiniteit van die Britse Koningin te aanvaar. Twee jaar nadat die Boere van die ZAR die Britde Ryk in ‘n oorlog gepak het om hulle onafhanklikheid terug te kry het die Afrikaner vrywillig afstand gedoen van sy onafhanklikheid .
   Nadat die Boere van die ZAR die grootste goudrykdomme in die wêreld in hulle gebied ontdek het (J G Bantjes, die seun van J G Bantjes van Bloedrivier, het die hoofrif by die huidige Floridameer ontdek in 1886. Daardie meer is met die hand gegrawe.), het die Britse Ryk onder aansporing van die Joodse Bankiers van die Bank van Engeland die ZAR in ‘n oorlog gedwing en die Vrystaat en die Transvaal geannekseer om beheer te kry oor die Transvaalse goudmyne.
   Met die vorming van die Unie van Suid-Afrika het die mag in die hande van die “Afrikaners” beland. Die Milnerkindergarten het hierdie gebeurlikheid voorsien en Milner daaroor aangespreek. Milner se reaksie was “I know, but it will also lead to their downfall.”
   Nadat die Afrikaner die Boervolk met geslagtelange propaganda in die Afrikanerkraal bymekaar gemaak het, het hy weer vrywillig afstand gedoen van sy eksklusiwiteit en lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Regering en die soewereiniteit van die ANC aanvaar.
   En nou?

   Jy verkeer in vrywillige ballingskap en ek sit hier in die land van my vreemdelingskap.

   My hoop word versterk deur “Uit jou Bethlehem… sal daar vir My een voortkom wat ‘n heerser in Israel sal wees; sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. DAAROM SAL HY HULLE PRYSGEE TOT OP DIE TYD DAT ‘N BARENDE GEBAAR HET…”
   Groete

   • Maart 1, 2011 9:05 nm

    Schalk, ek dink ek moet jou kom opsoek as ek weer in SA is en ‘n glasie wyn drink. 😉

 10. Schalk Jacobsz permalink
  Maart 1, 2011 9:56 nm

  50 meter ONO van die Westdenedam

  • Lida permalink
   Maart 2, 2011 10:30 nm

   Boer, as ek jy is, sal ek beslis. Daar is nog bittermin mense wie die geskiedenis van ons boerevolk so goed ken soos Schalk.

   Schalk, baie dankie! Wanneer ek weer eendag in Jozi is sal ek BAIE graag meer by jou wil kom leer. Sal jou email adres by Boer kom vra nader aan die tyd. 🙂
   Jy is een van min mense wie die “guts” het om die waarheid so vas te vat oor die “saint”

   • Schalk Jacobsz permalink
    Maart 2, 2011 10:59 nm

    Dag Lida, bel my gerus op 011 482 2024 van 8 tot 8
    Groete

 11. Maart 6, 2011 7:28 nm

  Nou het ek HEERLIK gelees aan hierdie geskiedenis! Ek dink ek moet ook eendag vir Schalk bel en waarom is hierdie naam ‘Schalk Jacobsz’ so bekend vir my? Asof hy ‘n skrywer/TV/Radio-man was? of is dit my verbeelding? Dankie vir die lekker lees. SA sal NIE ‘belangstel’ in Libie nie, hulle gee voor…want hulle is dan ‘boeties’ van Ghadaffi…’voels van eenderste vere’. Hoe kan SA dan hulle uitspreek TEEN wat daar gebeur? Dis makliker om te se ‘geen inmenging.’

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

%d bloggers like this: